Tüzük

TÜRK NÜMİSMATİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İstanbul-1984

MADDE 1 – DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

TÜRK NÜMİSMATİK DERNEĞİ adı ile, (madde 3’te yazılı Kurucular tarafından) Merkezi İstanbul olan işbu Dernek 1968 tarihinde kurulmuştur.

TÜRK isminin kullanılması Bakanlar Kurulu’nun 08.07.1974 tarih, 7/8678 sayılı Kararı ile müsaadeye bağlanmıştır.

MADDE 2 – DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ :

 • a – Nümismatik İlmi’nin tarifine giren Konu’larda çalışmalar yapmak
 • b – Her türlü madeni paralar, evrak-ı nakdiye, Kağıt paralar, madalyalar, Nişanlar, Kitabe ve Mühürler ve benzeri Nümismatik konular üzerinde etütlerde bulunmak.
 • c – Derneğin çalışmaları ile ilgili her türlü ilmi incelemeler yapmak ve üyelerine bu konularda yapacakları çalışmalarda yardımcı olmak.
 • d – Derneğin gayelerine ve Konusuna uygun Türkçe veya Kanunen yasaklanmamış yabancı dillerde yayınlar yapmak, Hatıra madalyası basmak, Türkiye içinde veya dışında Milli veya Beynelmilel konferanslar, sempozyumlar, sergiler, yarışmalar hazırlamak, katılmak.
 • e – Derneğin konuları ile ilgili kütüphane, araştırma arşivi, araştırma laboratuvarı kurmak ve gerekli malzemeyi yurt içinden ve yurt dışından sağlamak, filateli gibi güzel bir uğraş olan para ve sair Nümismatik materyal koleksiyonculuğunu bilhassa gençlere sevdirmek, üyelerinin istifadesine sunmak için derneğin bünyesinde çeşitli koleksiyonlar toplamak, ve sergilemek.
 • f – Milli kültürümüze, tarihimize ve Nümismatik ilmine ışık tutacak derneğimiz konularıyla ilgili bilgileri, belgeleri, materyalleri bir araya getirmek, toplu olarak almak veya derneğimize hibe edilecek bu gibi değerlerin en iyi şekilde muhafaza ve teşhirini temin etmek. Konusu gereği Eski Eserler Kanunu’na giren dernek koleksiyonlarının bu kanunun hükümlerine göre kaydının ve tescilinin yapılmasını sağlamak.
 • g – Nümismatik konusunda araştırma, inceleme ve sair ilmi tetkiklerde bulunacaklara, sonuçlarını dernek adına yayınlamak şartı ile burslar vermek ve araştırma ve çalışmalarında yardımcı olmak.
 • h – Uluslararası Nümismatik Dernek, birlik ve federasyonları ile kanunlarımızın ışığı ve müsaadesi altında çalışmalarda bulunmak ve Dünya Nümismatik alanın da TÜRK adının duyurulmasını sağlamak. Derneğimiz, konusu ve amacı olan Nümismatik ilminin ve bu ilme faydalı olacak diğer ilmi konular haricindeki başka mevzularla ilgilenmez, bilhassa siyaset ile meşgul olmaz.

MADDE 3 – DERNEK KURUCULARININ AD VE SOYADLARI, MESLEK VEYA SANATLARI, İKAMETGAHLARI VE TABİYETLERİ :

Aşağıda isim ve adresleri ve meslekleri yazılı kimseler 1968 yılında TÜRK NÜMİSMATİK DERNEĞİ Adlı bir dernek kurmuşlardır.

 • 1 – AĞAT NURETTİN : EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ – T.C. Kırım – 1890 Ataköy, Kısım II H-3 D:6 İSTANBUL
 • 2 – AKTEPE M. MÜNİR : PROF. DR. – İST. ÜNİ. EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ. – T.C. İZMİR – 1917 Bakırköy, Zuhurat baba Muhtar sok. No: 6 İST.
 • 3 – ARTUK İBRAHİM : NÜMİSMAT – İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ T.C. HAVRAN – 1915 Fındıkzade, Velet Çelebi sok. Palmiye apt. D:11 İST.
 • 4 – ARTUK CEVRİYE : ARKEOLOG – İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ T.C. – ELAZIĞ – 1913 Fındıkzade, Velet Çelebi sok. Palmiye apt. D:11 İST.
 • 5 – ATAÇERİ ERGON : NÜMİSMAT – İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ T.C. – İST. 1920 Nişantaşı, Poyracık sok. 57/3 – İST.
 • 6 – ATLAN SABAHAT : PROF. DR. – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ESKİ ÇAĞ TARİHİ KÜRSÜSÜ. Firuzağa, Defterdar yokuşu, Adalar apt. 53/11 – İST.
 • 7 – BAYTOP TURHAN : PROF. DR. – İST. ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ T.C. – 1920 İST. Acısu sok. No: 12/5 Vişnezade – Beşiktaş – İST.
 • 8 – BELGER LEM’İ : PROF. DR. – İST. ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ. T.C. – 1910 – İSTANBUL Rumelihisarı, Baysal sok. No: 2 – İSTANBUL
 • 9 – ÇETİNYALÇIN İSMET : PROF. DR. – İST. ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ KISMI. T.C. – 1924 – İSTANBUL Levent, Mektep sok. No: 4 – İSTANBUL
 • 10 – DOLUNAY NECATİ : ARKEOLOG – İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ MÜDÜRÜ T.C. – NASLİNÇ – 1913 Arkeoloji Müzesi Lojmanı.
 • 11 – EBCİOĞLU İSMET : NÜMİSMAT – İST. ARKEOLOJİ MÜZESİ. T.C. – 1924 – KONYA Küçükayasofya Meydan arkası sok. 13/2 İSTANBUL
 • 12 – EREL ŞERAFETTİN : KUYUMCU T.C. – 1896 – DAĞISTAN Sultanahmet, Su Terazisi sok. No: 8 İSTANBUL
 • 13 – FIRATLI NEZİH : ARKEOLOG DR. – İST. ARKEOLOJİ MÜZESİ. T.C. 1921 – ÜSKÜDAR Levent, Zerren sok. 1. Aralık No: 5 İSTANBUL
 • 14 – KOCABAŞ HÜSEYİN : KUMAŞ TÜCCARI T.C. – 1909 – BURSA Nişantaşı, Güzelbahçe, Yeniyol Oya apt. 2/1 İSTANBUL
 • 15 – KOCAER REMZİ : ECZACI – İST. ECZACILIK FAKÜLTESİ. T.C. – 1904 – İSTANBUL Nişantaşı, Kuyulu Bostan sok. No: 21/2 Ferah apt. D: 3 İST.
 • 16 – PERE NURİ : İDARE MECLİSİ VAZİFELİ AZASI – YAPI VE KREDİ BANKASI. T.C. 1911 – İSTANBUL Nişantaşı, Emlak cad. Bakır palas apt. 5/2 D: 8 İSTANBUL
 • 17 – ŞAHSUVAROĞLU BEDİİ : PROF. DR. – İST. ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP TARİHİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ. T.C. – 1914 – İSTANBUL Kadıköy, Göztepe, Taşmektep sok. 1/1 Öztaş apt. D: 1 İST.
 • 18 – TEKİNDAĞ ŞEHABETTİN : PROF. DR. – İST. ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ. T.C. 1919 – İSTANBUL
  Şişli, Abide-i Hürriyet cad. Aslanoğlu apt. No:82 K:3 D:10 İST.
 • 19 – TÖZEN İBRAHİM : PARA KOLEKSİYONU MÜŞAVİRİ – YAPI VE KREDİ BANKASI. T.C. 1898 – KÖSTENCE Çapa, İbrahim Müteferrika cad. 48/1 İSTANBUL
 • 20 – TUĞRUL LÜTFÜ : EPİKRAFİST – İST. ARKEOLOJİ MÜZESİ MÜDÜR MUAVİNİ. T.C. – 1920 – TAVŞANLI Aksaray, Molla Şeref Mah. Dede Paşa cad. No: 37/11 İSTANBUL
 • 21 – ÜNVER SÜHEYL : ORD. PROF. DR. – İST. ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TIP TARİHİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ T.C. – 1898 – İSTANBUL Kızıltoprak, Bağdat cad. Feyiz apt. 139/132 İSTANBUL
 • 22 – YARKIN URAL : YÜK. MÜH. – HARBİYE ADLI HAN MOBİL SERVİSİ. T.C. 1932 – İSTANBUL 4. Levent, Akçam sok. 14/1 İSTANBUL

MADDE 4 – DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ :

Derneğimizin üç türlü üyesi mevcuttur:

 • 1 – ASLİ ÜYE
 • 2 – FAHRİ ÜYE
 • 3 – ŞEREF ÜYESİ

1 – Asli Üye :

Asli üyelerin 18 yaşını doldurmuş ve Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması zorunludur.

Asli üye olabilmek için ayrıca, İlgilinin yazılı müracaatı ve en az iki asli üyenin teklifi ve bu müracaatın Dernek Merkez Lokalinde on beş gün süre ile askıda kalması elzemdir.

Üyelik müracaatları en geç bir ay içinde Yönetim Kurulunca Karara bağlanır ve müracaat sahibine yazı ile bildirilir. Yönetim Kurulunun üyelik müracaatı hakkında vereceği karar kesindir.

Türk Vatandaşı olamayanlardan ayrıca Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmaları da aranır.

2098 sayılı Dernekler Kanununa göre üye olması izne tabi olanlardan gerekli izin belgesi aranır ve istenir.

2 – Fahri Üye :

Derneğimizin Milletlerarası bir uğraş ve ilim olan Nümismatik konusundan dolayı; Yurt dışından, araştırmalarımıza yazıları ile katkıda bulunan ve bu ilmin gelişmelerini takip etmek için derneğimizin İlmi yayınlarını ve araştrmalarını izlemek isteyen Nümismatlara, Türk üyelerinden aranan 18 yaş bitirme, medeni hakları kullanma, İsteklinin müracaatı ve iki Türk üyenin teklifi ile yönetim kurulunun kararından sonra Fahri üye olarak kabülleri yapılır. Derneğimiz fahri üyelerinden Türkiye’de ikamet mecburiyeti aranmaz.

3 – Şeref Üyesi :

Derneğin gayelerine maddi veya manevi büyük hizmetleri olanlarla, Nümismatik ilmi ile ilgili çalışmaları bulunan kimselere Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul’ca Şeref üyeliği verilir.

Şeref üyeleri isterlerse aidat verirler. Derneğimiz Kurucu Üyeleri aynı zamanda Derneğimiz Şeref üyesi sıfatına da haizdirler.
Kurucu Üyelerimiz ve aynı zamanda Şeref üyesi payesi sonradan verilen üyelerimiz haricindeki Şeref üyelerinin Genel Kurulda oy hakkı yoktur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ :

 • a – Asli Üyelerin, aidatlarını ödemeleri ve Yönetim Kurulunca Taahhütlü mektupla verilen müddet içinde de vecibelerini yerine getirmemeleri halinde, Dernekten üyelik kayıtları Yönetim Kurulunca karara bağlanıp silinir.
 • b – Üyelerin Dernek Tüzüğüne ve 2098 sayılı Dernekler Kanununa aykırı hareketlerinden dolayı, Haysiyet Divanınca haklarında verilen raporun Yönetim Kurulunun tetkik ve onayından sonra, gerekirse muayyen bir müddet uzaklaştırılmalarına veya Derneğimizden çıkarılmalarına karar verilebilinir.
 • c – Üyenin 2098 sayılı kanununa göre vazife ve görev değişikliklerinden dolayı alması gereken izni alamaması halinde veya yeni görevinin Derneklere üye olmasını yasakladığı durumlarda üyeliği kendiliğinden sona erer.
 • d – Aidat borçlarından dolayı derneğimizden çıkartılan üyeler müracaatları, eski ve yeni borçlarını ödemeleri halinde yönetim kurulunun kararı ile yeniden üyeliğe alınabilirler.
 • e – Her üye dernekten istifa hakkına sahiptir. İstifa eden üyelerin derneğimize tekrar kabulü yönetim kurulunun kararına bağlıdır.
 • f – Ölüm halinde üyelik kaydı otomatikman silinir.

MADDE 5 – DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI :

1 – DERNEK GENEL KURULU OLAĞAN OLARAK:

İki yılda bir Nisan veya Mayıs ayı içinde Yönetim Kurulunun daveti üzerine olağan surette toplanır.
Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi dernek merkezi olan İstanbul’da çıkan mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce, mahallin en büyük mülki amirliğine bu toplantıya katılacak üyeleri gösteren ekli liste ile bildirilir. Bu bildirgede, nisap sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının gazete ilanında belirtildiği gibi, günü, yeri ve saati de belirtilir.

Genel kurul asli üyelerinin yarıdan bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; Bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

2 – DERNEK GENEL KURULU OLAĞANÜSTÜ OLARAK;

 • a) Yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
 • a) Yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
 • a) Yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
 • b) Denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
 • c) Dernek üyelerinin 5’te birinin yazılı isteği üzerine 2098 sayılı dernekler kanununun ön gördüğü şekilde olağanüstü toplanır.

3 – Yönetim kurulu, genel kueul toplantısının gündemini, yerini, saatini ve sair bilgilerle birlikte, geçmiş yılların özet olarak faaliyetini genel kurul toplantısından evvel bütün üyelere sirküler halinde yayınlar ve gönderir.

4 – Genel kurullara katılma hakkına sahip asli üyelerin (Derneğe eski aidat borcu olmayan ve o yılın aidatını ödemiş olanlar) ve oy hakkı olmayan fahri ve şeref üyeleri haricinde hiç kimse katılamaz.

5 – Genel kurullara katılan üyeler girişte kimliklerini göstermek ve Haziran cetvelini imzalamak mecburiyetindedirler.

MADDE 6 – GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

1 – Dernek Genel Kurulu Madde 5’e göre ilan edilen ve mahallin en büyük mülki amirine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılma hakkına haiz üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 5.inci maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve açılışa geçilir.

2 – Genel kurul yönetim kurulu başkanı veya vekili veya vazifelendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.
Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılıştan sonra, o toplantıyı yönetmek üzere açık oy ile bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip seçilir.
Toplantının yönetimi Genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar ve toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

3 – Genel kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı olarak görüşülmesini talep ettiği konuların gündeme alınması zorunludur. Bu istek toplantı başkanı tarafından gündeme geçilmeden önce sorulur, gündeme geçildikten sonra böyle bir istekte bulunulamaz.

4 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 • a) Dernek organlarının seçilmesi; Yönetim kurulu, denetçiler kurulu, haysiyet divanı.
 • b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
 • c) Derneğin çalışmaları hakkındaki yönetim kurulu raporu ile denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi.
 • d) Yönetim kurulunca haırlanan dernek bütçesinin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
 • e) Yönetim kurulunun dernek çalışmaları ile ilgili raporundaki tekliflerin incelenerek karara bağlanması.
 • f) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 • g) Derneğin federasyona veya birliğe katılması ve ayrılması.
 • h) Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
 • i) Derneğin fesh edilmesi.
 • j) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

5 – OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

 • a) Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkına sahip her üyenin gerek açık gerek gizli oylamalarda bir oy hakkı vardır.
  Üye oyunu bizzat kullanabileceği gibi diğer bir üye aracılığı ile de kullanabilir. Ancak, her üye Genel kurulda en çok bir üyeyi temsil edebilir. Bu temsil, temsil edilen üyenin noterden tasdikli ve o yılın Genel kuruluna ait olduğunu belirten vekaletnamesinin ibrazı ile mümkündür.
 • b) Genel kurulda yönetim kurulu asil ve yedekleri gizli oy ile,
 • c) Denetleme kurulu ve yedekleri açık oy ile,
 • d) Haysiyet divanı açık oy ile,
 • e) Genel kurulun gizli oylama ile neticelendirilmesine karar almadığı diğer seçimler ve kararlar açık oy ile,
 • f) Yukarıdaki a, b, c, d, e maddelerindeki seçimler ile Genel kurulda alınacak her türlü kararlar daima adi çoğunlukla alınır.

MADDE 7 – YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI:

 • 1 – Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üye olmak üzere Genel kurulca gizli oy ile iki sene için seçilir. Genel kurulda namzet üyeler tespit edilir. En çok oy alan 5 üye asil ve oy adedine göre bu 5 kişiyi takip eden 5 üye de yedek üye seçilir. Gerek asil ve gerekse yedek üye seçiminde eşitlik olursa, ad çekmek suretiyle sıra tanzim edilir. Yönetim kurulunda asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy çokluğuna göre göreve çağırılması zorunludur. Genel kurul yönetim kurulu üye sayısını değiştirme yetkisine sahiptir. Yönetim kurulu seçimleri takip eden bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak kendi arasından açık oy ile bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir muhasip, bir arşivist, seçerek vazife taksimi yapar.
  Yönetim kurulu, ekseriyetle toplanır. Bu toplantılar ayda birden az olamaz.
 • 2 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
 • a) Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde, Yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile genel kurulca ayrıca seçilmiş organlar var ise bunların asil ve yedek üyelerinin mevzuata uygun olarak dernek merkezinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilmesi.
 • b) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
 • c) Asli ve fahri üyeleri dernek tüzüğüne uygun olarak almak veya çıkarmak. Üyelik müracaatlarını bir ay içinde neticelendirmek. Gerektiğinde üyenin haysiyet divanına sevkine karar vermek.
 • d) Dernek lokallerinin açılmasına ve idarecilerinin seçilmesine karar vermek,
 • e) Dernek şubelerinin 2098 sayılı kanuna ve Genel kurulca kabul ediliş olan şubeler yönetmenliğine uygun olarak açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.
 • f) Şeref üyeliğine uygun gördüğü kimseleri Genel kurula teklif etmek.
 • g) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.
 • h) Derneğin kayıtlarının ve defterlerinin muntazam tutulması ve diğer mevcutlarının muhafazası yönetim kurulunun görevleri arasındadır. Yönetim kurulu iki yıllık devresindeki çalışmalarına ait raporu ile derneğin yıllık bilançolarını, denetçiler raporunu ve gelecek iki yıla ait bütçe teklifini gündeme koyarak olağan genel kurulun tetkik ve tasvibine sunar.
 • i) Yönetim kurulu idare heyeti üyelerinden herhangi ikisinin imzası ile derneği her türlü şekilde temsil ve ilzam edebilir. Ayrıca dernek işlerinin gecikmeksizin yürütülmesi için genel sekreter temsil görevlerinde, yazışmalarda, PTT ile ilgili işlemlerde tek imza ile derneği temsil edebilir.
 • j) Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi için üyeler arasından gerekli kurulların teşkilini sağlar ve çalışmalarını denetler. Ayrıca dışardan ücretli personel istihdam eder, ücretini çalışma şartlarına göre belirler, ücreti azaltıp çoğaltabilir ve işten çıkartabilir.
 • k) Yönetim kurulu dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği bütün işleri yapar, yetkileri kullanır ve dernek işlerini yürütür. Dernek gayelerinin taahhukuna çalışır.

3 – Denetleme kurulu, üç asil ve üç yedek olmak üzere genel kurul tarafından açık oy ile iki sene için seçilir. Seçilme usulü yönetim kurulu seçimi gibidir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy çoğunluğuna göre göreve çağrılması zorunludur.

4 – DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Denetleme kurulu her zaman dernek hesaplarını inceleyebilir. Denetleme 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapılır ve denetleme sonuçları bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunulur. Genel kurul için hazırlanan raporun genel kurul tarihinden en az on gün önceden yönetim kurulu başkanına verilmesi gereklidir.

5 – Haysiyet divanı üyeleri, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere genel kurul tarafından açık oy ile iki sene için seçilir. Seçilme usulü yönetim kurulu seçimi gibidir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy çoğunluğuna göre göreve çağrılması zorunludur.

6 – HAYSİYET DİVANININ GÖREV VE YETKİLERİ:

Haysiyet divanı üyeleri seçilmelerini müteakip, kendi arasından bir başkan seçer. Haysiyet divanı, dernek üyeleri tarafından dernek aleyhine işlenecek suçları değerlendirir. Konu ve gayelerimize, tüzüğümüze ve genel mevzuatlara uygun olmayan fiilleri tespit edilen üye, şube veya vazifeli personel hakkında gerek yönetim kurulu, gerekse üyelerden birinin müracaatı üzerine inceleme yapar ve karara varır, bu kararını yönetim kuruluna bildirir. Bu durumlarda Haysiyet divanının kararı kesindir.

MADDE 8 – DERNEĞİN ŞUBESİNİN BULUNUP BULUNMAYACAĞI, BULUNACAK İSE ŞUBELERİN NASIL KURULACAĞI, GÖREV VE YETKİLERİ, DERNEK GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ:

 • 1 – Dernek gerekli gördüğü yerde lokal ve şube açabilir.
 • 2 – Bir ilde şube açılması için o ildeki dernek üye sayısının 25’ten az olmaması gerekmektedir.
 • 3 – Şubeler açılırken 2098 sayılı dernekler kanunun şube açma şartları yerine getirilir ve her şubede genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulu veya denetçi bulunur.
 • 4 – Açılmış olan bu şubeler, merkez dernek olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce kendi olağan genel kurul toplantılarını bitirmek zorundadırlar.
 • 5 – Şubelerin görevleri merkez dernek tüzüğünde gösterilenlerin aynısıdır.
 • 6 – Her şube konumuzun özelliğinden dolayı, eski eserler kanununa, 2098 sayılı kanuna ve ilgili diğer kanunlara karşı şube olarak sorumludur. Şubenin bu kanunlara karşı yapacağı hatalardan doğacak hukuki sorumluluk o şubeye ve yöneticilerine aittir. Diğer şubeleri, merkez derneği ve yöneticilerini ilzam etmez.
 • 7 – Şubelerin idaresi, ve sair işlemleri 2098 sayılı kanuna uygun olarak hazırlanan ve genel kurulca kabul edilen şubeler yönetmenliği esasları çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılır ve denetlenir.

MADDE 9 – ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ YILLIK AİDAT MİKTARI:

 • 1 – Asli üyelerin ödeyecekleri aidat miktarı yılda en az 90-TL sı olmak üzere Genel kurulca kararlaştırılır.
 • 2 – Üye yıllık aidatını o yılın Mart ayı sonuna kadar ödemek mecburiyetindedir.
 • 3 – Mart ayı sonuna kadar yıllık aidatını ödemeyen üyeye yönetim kurulunca yazılan taahhütlü bir mektupla ek süre verilir. Bu süre içinde de aidat borçlarını ödemeyen üyenin dernekten kaydının silinmesi yönetim kurulunun kararına bağlıdır.
 • 4 – Genel kurul toplantılarına katılmak için üyenin derneğe eski yıllardan hiçbir borcu olmaması ve o yılın aidatını da ödemiş olması gerekmektedir.
 • 5 – Derneğe yeni alınacak üyelerden en az 150-TLsı giriş kaydı alınır. Bu giriş kaydiyesinin yükseltilmesi için yönetim kurulu yetkilidir.
 • 6 – Yurtdışındaki Türk üyeler, ister döviz ister Türk lirası ile ödemede bulunabilirler.
 • 7 – Yurt dışındaki fahri üyeler ödemelerini döviz ile yapmak mecburiyetindedirler. Bu miktarlar yönetim kurulunca tespit edilir. Bu miktar giriş kaidesi olarak 10 $ ve yıllık aidat olarak da 10 $’dan az olamaz.

MADDE 10 – DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLDERİ:

Derneğin iç organizasyonu ve denetimi yönetim kurulu karar ve sirküleri ile sağlanır.
Denetleme kurulunun yetkileri mahfuzdur.

MADDE 11 – TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

 • 1 – Tüzük değişikliği genel kurulun görev ve yetkileri içerisindedir. Yani ancak genel kurulca yapılabilir.
 • 2 – Genel kurulun toplanma şekilleri dernek tüzüğünde 2098 sayılı dernekler kanununda belirtilen esaslar dahilinde yapılır.
 • 3 – Ancak, derneğin tescil edilmiş ismi TÜRK NÜMİSMATİK DERNEĞİ ve uğraş mevzuu olan NÜMİSMATİK değiştirilemez.
 • 4 – Ancak, Türkiye çapında organize olma ve federasyon olma durumunda FEDERASYON ibaresi ilave edilebilir.

MADDE 12 – DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

Derneğin feshine gerek Genel kurulca gerekse 2098 sayılı dernekler kanunu mucibince, resmi mercilerce karar verildiği takdirde, derneğin taşınır, taşınmaz bütün mal varlığı İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ’ne kalır.
Tasfiye işlemi son yönetim kurulunca veya denetçiler kurulunca veya 2098 sayılı kanunun ön gördüğü şekilde ikmal edilir ve neticelendirilir.

MADDE 13 – DERNEĞİN GELİRLERİ:

 • 1 – Üye aidatları,
 • 2 – Girişte bir defaya mahsus alınan giriş kaidesi,
 • 3 – Dernekçe tertiplenen konferans, sempozyum, sergi, yarışma, balo, eğlence, müsamere, konser, piyango gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
 • 4 – Üyeler arası mübadele ve müzayedelerden alınacak dernek payından elde edilecek gelirler. Bu payın nispeti yönetim kurulunca tespit edilir.
 • 5 – Mevzuata uygun olarak bastırılacak hatıra, madalya ve madalyonlarından sağlanacak gelirler,
 • 6 – Dernek tarafından yapılacak ekspertizlerden alınacak ücretler,
 • 7 – Gayesine uygun olarak yapacağı neşriyattan sağlanacak gelirler,
 • 8 – Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 • 9 – Derneğin nakit varlığının bankalardaki faizinden elde edilen gelirler,
 • 10 – Bağışlar ve yardımlar,
 • 11 – Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan.

MADDE 14 – Derneğe ait paralar bir veya birkaç bankaya yatırılır. İmza yetkililerince çekilebilir. Dernek kasasında veya muhasip üye ve veznedar üyenin üzerinde yeteri kadar avans bulunabilir, bu avansın miktarı yönetim kurulunca tespit edilir.

MADDE 15 – DEFTER VE KAYITLAR:

Derneğimizce aşağıda yazılı defterler tutulur:

 • 1 – Üye kayıt defteri,
 • 2 – Karar defteri,
 • 3 – Gelen ve giden evrak defteri,
 • 4 – Gelir ve gider defteri,
 • 5 – Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,
 • 6 – Demirbaş defteri,

Bu defterlerin noterden tasdikli olup usullerine uygun tutulması şarttır.

MADDE 16 – YÖNETİM KURULUNCA TEŞKİL EDİLECEK İDARİ KURULLAR:

Yönetim kurulu, dernek idaresinde kendisine yardımcı olacak ve çalışmalarının tüm üyelerimiz için daha istifadeli olmasını sağlayacak aşağıdaki kurulları dernek üyelerimiz arasından teşkil eder.

 • 1 – Lokal idare kurulu,
 • 2 – Kütüphane kurulu,
 • 3 – Yayın ve tanıtma kurulu,
 • 4 – Ekspertiz kurulu,
 • 5 – Mübadele ve müzayede kurulu,

Bu kurullarda genel kurulca seçilen yönetim kurulu, denetleme kurulu asli ve yedek üyeleri de görev alabilirler.
Yönetim kurulu, derneğin amacına ve mevzuatlara uygun yukardaki kurullara ek kurullar teşkil edebilir, birleştirebilir ve kurulların üye adetini azaltıp çoğaltabilir ve kurulların görevlerini tespit eder.

Bu kurulların yapacakları faaliyet ve çalışmalar ile teklifleri yönetim kurulunun toplantılarında karara bağlanır ve uygulamalar yönetim kurulunun her zaman denetimi altında gerçekleştirilir.

MADDE 17 – İş bu Tüzükte gösterilmeyen hususlar da 07.10.1983 tarih ve 2098 sayılı dernekler kanununa göre hareket edilir.

MADDE 18 – İş bu Tüzük 17 maddeden ibarettir.

Halihazırdernek merkez ve lokali;
Hacı Emin Efendi sokak No:13 D: 4 Murat apt. Teşvikiye – İstanbul

Y. K. Başkanı Y. K. Başkan Yardımcısı Genel Sekreter
Cem Mahruki Altan Günaydın Yüksel Güleç

Üye Muhasip Üye
Mehmet Diktaş Levent Turgut