Bültenlerimiz

 • Bülten No. 1
  TÜKENMİŞTİR
 • Bülten No. 2
  TÜKENMİŞTİR
 • Bülten No. 3 – 20TL
  İmadeddin Zengi’nin Sikkesi ve FSM’in Nadir Kastamonu Akçesi
 • Bülten No. 4 -20TL
  Mehmet Reşad’ın Darb Edilen Paraları ve MÖ Basılan Türk Paraları
 • Bülten No. 5 -20TL
  Türk-Alman Madalyası ve Yavuz Selim Akçesi
 • Bülten No. 6-7 -20TL
  Kırım Han Paraları ve Liman Von Sanders Madalyaları
 • Bülten No. 8 -20TL
  Cumhuriyet Dönemi ilk Parası 5 Kuruş ve İbn Sina Hatıra Madaly
 • Bülten No. 9 – 20TL
  Nümismatik İlmi ve Madeni Para Basım Tekniği
 • Bülten No. 10 – 20TL
  2. Süleyman ve 2. ahmet Dönemi Bakır Para Üzerine Enflasyon Denemesi
 • Bülten No. 11 – 15TL
  Robert Kolej sikke Koleksiyonu ve Cezayir Sultanisi
 • Bülten No. 12 – 15TL
  İlk Resimli Madalyonlarımız ve İlk Osmanlı Demiryolu Madalyonu
 • Bülten No. 13 – 15TL
  Çok Nadir 2.Mustafa Gümüş Parası ve Bir Mangırın Tamamlanması
 • Bülten No. 14 – 15TL
  Varlığı Bilinmeyen 50 TL lik Cumhuriyet Banknotu ve Nadir Bir Atatürk Rozeti
 • Bülten No. 15 – 15TL
  Abdülmecid Kaimesi ve Kalp Para Basımı
 • Bülten No. 16 – 15TL
  Silistire Madalyası ve Son Altı Padişah Devri İstanbul Darplı paraların Nadirlik Dereceleri
 • Bülten No. 17 – 15TL
  Yavuz Selim’in Şam Altını ve Osmanlı Bankası Banknotları Tarihçesi
 • Bülten No. 18 – 15TL
  American Numizmatik Society den Nadir Osmanlı Sikkeleri ve Talat Paşa Nadir Madalyonu
 • Bülten No. 19 – 15TL
  Hamidoğlu Dirhemleri ve Menteşoğlu Sikkeleri
 • Bülten No. 20 – 15TL
  Şam Civarında bulunan define ve TC 1. emisyon Kağıt Paraları
 • Bülten No. 21 – 10TL
  Yemende Darb edilen Osmanlı Akçesi ve Hatıra Paralar
 • Bülten No. 22 – 10TL
  Rotterdam Müzesindeki Nadir 2 Osmanlı Sikkesi ve Sultan Reşad Dönemi Konstantiniye Basılı Paralarındaki Kalıp Hatası
 • Bülten No. 23 – 10TL
  Tedavüle Çıkmayan İnönü Resimli 100 Lira ve Kanal Seferi
 • Bülten No. 24 – 10TL
  Nakışlı Mangırın Hikayesi ve Hatem (Mühürlü Yüzük)
 • Bülten No. 25 – 10TL
  Osmanlı Evrak-ı Nakdiyesi ve Çırağan Sarayı İle ilgili İki Madalya
 • Bülten No. 26 – 10TL
  Artuk Sikkesi ve İnanılmaz Bir Para-Bilet
 • Bülten No. 27 – 10TL
  Tlemsen’de basılan İlk osmanlı sikkesi ve Osmanlıda İmparatorluğa Halk Yardımı
 • Bülten No. 28 – 10TL
  Taklit İlhanlı Sikkesi ve Mimar Sinan Hatıra Parası
 • Bülten No. 29-30 – 10TL
  Bizans İmparator Ailelerine Ait Kurşun Mühürler ve 1931 Non stop en uzun uçuş için Pilotlara verilen Madalyonlar
 • Bülten No. 31 – 10TL
  Belgradkapı Definesi ve İstanbul Deniz Taşımacılığına ait 3 Jeton
 • Bülten No. 32 – 10TL
  Hizan Dirhemi ve Venedik Düka Altınları Sah Damgaları
 • Bülten No. 33-34 – 10TL
  Kuruluşundan Osmanlı Dönemine Kadar İstanbul Darbhanesi ve Mühendishane-i Berriye-i Humayun Nişanları
 • Bülten No. 35-36 – 10TL
  Osmanlı Arşivinde Bulunan Nişan İmalat ve Muhasebat Defteri ve Suphi Paşa Markaları
 • Bülten No. 37-38 – 10TL
  Haçlılar ve Paraları ve Aydınoğlu Beyliğine Ait Bakır Sikkeler
 • Bülten No. 39-40 – 10TL
  Anadolu Selçuklu Devleti Yardım Dirhemleri ve Osmanlı Madalya ve Nişanlarındaki Bazı Farklı Tipler
 • Bülten No. 41 – 10TL
  Kuşatma Sikkeleri ve Çanakkale Savaşı Brovöleri
 • Bülten No. 42 – 10TL
  100Kuruşluk Osmanlı Kaimesi ve Karamanoğlu Beyliğine Ait Gümüş Bir Sikke
 • Bülten No. 43 – 10TL
  Nakışlı Osmanlı Mangırları ve FB Spor Kulübü Madalyaları
 • Bülten No. 44 – 10TL
  Osmanlıların İhraç Paraları ve 2.Mahmud Tuğralı Bir Değişik Nişan
Bülten No. 45 – 10TL
GS Terbiye-i Bedeniye Kulübü Madalyası ve Çelebi Mehmed Bakır Paraları