Hakkımızda

 • hakkımızda

  1968’den Günümüze

  Nümismatik, sikke ve madalyonların tarihi ve tanımıyla uğraşan; Tarih biliminin alt kolu olan bilim dalının adıdır. Sikke anlamına gelen Grekçe “nomisma” (Kurallara uygun, geçerli olan anlamına gelir.) ile Latince “numisma” kelimelerinden türemiştir. Sikkecilik olarak da adlandırılır.

  Para ve paranın tarihi ile ilgili araştırmalar yapan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalında uzman kişilere “Nümismat” adı verilir. Para koleksiyonculuğu da çoğu kez Nümismatik olarak adlandırılır. Nümismatik, incelediği nesnelerin zamanla bozulmaması sayesinde sikke ve madalyalarda kullanılan alaşımları ve bunların ağırlıklarını, paraların yeryüzünde dağılımı ve yayılım alanlarını ortaya koyarak; coğrafyanın, tarihinin, dinler ve gelenekler tarihinin, sanat tarihinin ve çeşitli devirlerdeki ticaret sistemlerini inceleyen ekonomi tarihinin başlıca yardımcısı olmuştur.

  Para koleksiyonculuğu anlamında da kullanılır.
  Para koleksiyonculuğunun başlangıcı Romalılar’a dek ulaşır. Dünyaca ünlü Sezar, Pompeius ilk para koleksiyoncularındandır. Türkiye’de ise para kolleksiyonculuğu ancak 20. yüzyılın başlarında müzeciler tarafından başlatılmıştır. Türkiye’de de “Türk Nümismatik Derneği” adı ile kurulmuş olan derneğimiz, tüm nümismat ve para koleksiyoncularını bünyesinde barındırmaya çalışmaktadır.

  İkinci anlamıyla nümismatik alanı içine giren konular kısaca, madeni ve kâğıt paralar, madalyalar, nişanlar, hatıra madalyonları ve jetonlar gibi ana dallara ayrılır.

 • MİSYON ve VİZYON

  Türk nümismatik tarihinin geçmişten günümüze intikal eden her türlü para-madalya-madalyon ve objeleri ve de bunlarla ilgili olan belgeleri incelemek, nümismatik tarihimizi aydınlatacak araştırmaları yapmak ve ilgili kişi ve kurumlar ile kar amacı gütmeksizin iş birliği yapmaktır. Ayrıca numismatik ile ilgili çeşitli yayınlar yapmak, bültenler yayımlamak ve sempozyumlar düzenlemektir.

  Nümismatikçiliğin ve Nümismatik koleksiyonculuğunun geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak Türk nümismatik tarihimize ait arşivi gün ışığına çıkarmak ve başvurulacak zengin bir bilgi kaynağına kavuşmaktır.

  CUMHURİYET – OSMANLI

  misyon vizyon